Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2944
(21)Numarul depozituluia 2005 0163
(22)Data depozitului2005.06.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRĂCIUN Alexandru, MD; CORŞAC Oleg, MD; SAJIN Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru ionizarea gazelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2006
F1, BOPI 12/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05H 1/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.09
 Data decăderii din drepturi2010.06.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.11.2023