Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3014
(21)Numarul depozituluia 2005 0169
(22)Data depozitului2005.06.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Ioan Gabriel, RO; BARBĂ Nicanor, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de eliminare a anhidridei sulfuroase din distilatul de vin
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2006
F1, BOPI 03/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12H 1/02 (2006.01); C12G 3/00 (2006.01); C01B 17/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.03.31
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.16
 Data decăderii din drepturi2010.06.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024