Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2963
(21)Numarul depozituluia 2005 0182
(22)Data depozitului2005.06.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru denocivizarea deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2006
F1, BOPI 01/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23G 5/12 (2006.01); F23G 5/24 (2006.01); F23G 7/00 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); A62D 3/20 (2007.01); C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.27
 Data decăderii din drepturi2010.06.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024