Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3197
(21)Numarul depozituluia 2005 0189
(22)Data depozitului2005.07.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ioan Gabriel, RO; SAPARIUC Constantin, RO; SANDU Andrei Victor, RO; BOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Andrei-Victor, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Miniincubator de uz gospodăresc
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 41/00 (2006.01); A01K 41/02 (2006.01); A01K 41/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.12.31
(47)Data eliberării brevetului2007.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.07.04
 Data decăderii din drepturi2010.07.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

09.08.2022