Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3180
(21)Numarul depozituluia 2005 0192
(22)Data depozitului2005.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.09.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda, MD; IORGA Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a produsului alimentar din fructe drupacee  uscate  (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/2007
B1, BOPI 11/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/212 (2006.01); A23L 3/00 (2006.01); A23L 3/16 (2006.01); A23L 3/34 (2006.01); A23B 7/06 (2006.01); A23B 7/08 (2006.01); A23B 7/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.11.30
(47)Data eliberării brevetului2007.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.05
 Data decăderii din drepturi2015.07.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.02.2024