Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3342
(21)Numarul depozituluia 2005 0193
(22)Data depozitului2005.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.07.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ " MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; GAINA Anton, MD; ŞEREMET Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de măcinare a cerealelor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2008
B1, BOPI 06/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B02C 18/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.06.30
(47)Data eliberării brevetului2008.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.07.05
 Data decăderii din drepturi2014.07.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.01.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:2482, 2007.03.12
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă " MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024