Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2982
(21)Numarul depozituluia 2005 0231
(22)Data depozitului2005.08.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.08.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD; SÎRBU Lilian, MD; URSACHI Veaceslav, MD; ALBU Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a nanostructurilor semiconductoare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2006
F1, BOPI 02/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2006.01); H01L 21/3063 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.02.28
(47)Data eliberării brevetului2006.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.08.10
 Data decăderii din drepturi2010.08.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024