Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3328
(21)Numarul depozituluia 2005 0249
(22)Data depozitului2005.08.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.07.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD; CARANFIL Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBLIANDUR Olga, MD; CARANFIL Victor, MD; COLESNICENCO Oleg, MD; CUDINA Marina, MD; FOTENCO Vladimir, MD; TROFIM Iurii, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; VATAMANIUC Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; CARANFIL Victor, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de identificare spectrală a obiectelor resurselor materiale (variante) şi instalaţie pentru obţinerea mărcii izotopice
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2008
B1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G21H 5/00 (2006.01); G21H 5/02 (2006.01); G06F 7/60 (2006.01); G06K 9/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/36 (2006.01); G06K 9/74 (2006.01); G06K 9/76 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara, NEKLIUDOVA Natalia, GULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.08.30
 Data decăderii din drepturi2020.08.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024