Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3662
(21)Numarul depozituluia 2005 0253
(22)Data depozitului2005.09.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.10.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; CIORBĂ Valeriu, MD; PARA Gheorghe, MD; ŢURCAN Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAliaj semiconductor termoelectric (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2009
B2, BOPI 07/2008
A, BOPI 09/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 13/00 (2006.01); C30B 31/02 (2006.01); C01G 29/00 (2006.01); C01B 19/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.02
 Data decăderii din drepturi2010.09.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:5726, 2007.06.07
Datele iniţiale:LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLIDULUI, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:5029, 2006.05.12
Datele iniţiale:BODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dmitrii, MD; NICOLAEVA Albina, MD; CIORBA Valeriu, MD;
Datele finale:ŢURCAN Ana, MD; PARA Gheorghe, MD; BODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dmitrii, MD; NICOLAEVA Albina, MD; CIORBA Valeriu, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024