Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3121
(21)Numarul depozituluia 2005 0280
(22)Data depozitului2005.09.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.09.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; RÎMIŞ Constantin, MD; IAROVOI Petru, MD; SPÂNU Igor, MD; CHINTEA Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie a hepatitei  virale B
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2007
F1, BOPI 08/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 39/29 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.09.15
 Data decăderii din drepturi2016.09.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:3378, 2006.03.30
Datele iniţiale:SPÂNU Constantin, MD; RÎMIŞ Constantin, MD; IAROVOI Petru, MD; SPÂNU Igor, MD;
Datele finale:SPÂNU Constantin, MD; RÎMIŞ Constantin, MD; IAROVOI Petru, MD; SPÂNU Igor, MD; CHINTEA Pavel, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.04.2024