Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3159
(21)Numarul depozituluia 2005 0285
(22)Data depozitului2005.09.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.11.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERNIC Mircea, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; MAŢCO Marcel, MD; TARLEV Vasile, MD; RĂDUCANU Marcel, MD; MOŞANU Aliona, MD; CEBAN Ruslan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de uscare a vişinelor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/2007
B1, BOPI 10/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 12/08 (2006.01); A23B 7/005 (2006.01); A23B 7/01 (2006.01); A23L 3/01 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.10.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.21
 Data decăderii din drepturi2010.09.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024