Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3319
(21)Numarul depozituluia 2005 0303
(22)Data depozitului2005.10.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.10.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; BALABAN Nicolae, MD; AGARCOV Mihail, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Închizător de buncăr
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B65D 90/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.10.10
 Data decăderii din drepturi2014.10.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:2480, 2007.03.12
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.09.2023