Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3607
(21)Numarul depozituluia 2005 0317
(22)Data depozitului2005.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiStabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţie mică
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2009
F2, BOPI 05/2008
A, BOPI 08/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02P 9/46 (2006.01); F03D 11/00 (2006.01); F03B 13/10 (2006.01); F03C 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.31
 Data decăderii din drepturi2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024