Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3318
(21)Numarul depozituluia 2005 0341
(22)Data depozitului2005.11.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.04.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de preparare a amestecurilor de construcţie activate pe bază de liant mineral
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2008
B1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28C 5/00 (2006.01); B28C 5/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.24
 Data decăderii din drepturi2012.11.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.06.2024