Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3227
(21)Numarul depozituluia 2005 0350
(22)Data depozitului2005.12.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.12.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢA Ion, MD; MORAR Aurel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie fitoterapeutică
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2007
F1, BOPI 01/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/53 (2006.01); A61K 36/484 (2006.01); A61K 36/15 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/882 (2006.01); A61K 36/38 (2006.01); A61K 36/35 (2006.01); A61K 36/534 (2006.01); A61P 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.01.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.12.01
 Data decăderii din drepturi2009.12.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.06.2024