Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3489
(21)Numarul depozituluia 2005 0351
(22)Data depozitului2005.12.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.01.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; CULIUC Leonid, MD; AGAFII Vasile, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de prelucrare electrochimică dimensională a metalelor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 11/2008
B2, BOPI 01/2008
A, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25F 3/14 (2006.01); B23K 26/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.02
 Data decăderii din drepturi2010.12.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.04.2024