Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3272
(21)Numarul depozituluia 2005 0358
(22)Data depozitului2005.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; SUMAN Ion, MD; IONEŢ Ion, MD; SÎRBU Vasile, MD; MEREUŢA Tudor, MD; DUCA Grigore, MD; PLUGARU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiBioreactor anaerob
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2007
F1, BOPI 03/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/00 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.03.31
(47)Data eliberării brevetului2007.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.05
 Data decăderii din drepturi2010.12.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024