Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3364
(21)Numarul depozituluia 2005 0362
(22)Data depozitului2005.12.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.01.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; AGAFII Vasile, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiElectrod-sculă şi procedeu de perforare electrochimică   a orificiilor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2008
B1, BOPI 07/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 3/04 (2006.01); B23H 7/22 (2006.01); B23H 9/14 (2006.01); B23H 9/18 (2006.01); C25F 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.06
 Data decăderii din drepturi2010.12.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024