Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3443
(21)Numarul depozituluia 2005 0371
(22)Data depozitului2005.12.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.12.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; BALABAN Nicolae, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; ŞEREMET Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; GAINA Anton, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiExtruder pentru prepararea nutreţurilor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2008
B1, BOPI 12/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.12.14
 Data decăderii din drepturi2015.12.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:2479, 2007.03.12
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024