Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3091
(21)Numarul depozituluia 2005 0375
(22)Data depozitului2005.12.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; REŞITCA Vladislav, MD; HARITONOV Svetlana, MD; POPOVICI Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a produselor lactoacide cu valoare biologică sporită
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/12 (2006.01); A23C 9/127 (2006.01); A23C 9/13 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.07.31
(47)Data eliberării brevetului2007.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.15
 Data decăderii din drepturi2010.12.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.10.2023