Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3243
(21)Numarul depozituluia 2005 0380
(22)Data depozitului2005.12.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.02.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞACOVA Lidia, MD; DEMCENCO Lidia, MD; POPEL Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiGem cu valoare calorică redusă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2007
F1, BOPI 02/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/064 (2006.01); A23L 1/09 (2006.01); A23L 1/0524 (2006.01); A23L 1/0562 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.02.28
(47)Data eliberării brevetului2007.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.12.16
 Data decăderii din drepturi2011.12.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5423, 2007.05.29
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

27.02.2024