Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3200
(21)Numarul depozituluia 2005 0382
(22)Data depozitului2005.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNICOV Olga, MD; MOTRUC Natalia, MD; CIUMAC Jorj, MD; STURZA Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a produselor de panificaţie dietetice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2007
F1, BOPI 12/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 8/02 (2006.01); A21D 2/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.12.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.20
 Data decăderii din drepturi2010.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:1049, 2006.02.02
Datele iniţiale:DESEATNICOV Olga, MD; MOTRUC Natalia, MD; CIUMAC Jorj, MD; STURZA Rodica, MD;
Datele finale:DESEATNICOV Olga, MD; MOTRUC Natalia, MD; CIUMAC Jorj, MD; STURZA Rodica, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024