Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3101
(21)Numarul depozituluia 2006 0001
(22)Data depozitului2005.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD; BULIMAGA Valentina, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CIUMAC Daniela, MD; TURTĂ Constantin, MD; PRODIUS Denis, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a biomasei de Spirulina platensis
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2007
F1, BOPI 07/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C07C 53/18 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C07F 3/02 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.07.31
(47)Data eliberării brevetului2007.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.26
 Data decăderii din drepturi2010.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.03.2024