Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3128
(21)Numarul depozituluia 2006 0042
(22)Data depozitului2006.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; TURTĂ Constantin, MD; PRODIUS Denis, MD; ŞOVA Sergiu, MD; MEREACRE Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a biomasei de Spirulina platensis
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2007
F1, BOPI 08/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C07F 3/02 (2006.01); C07C 53/16 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); C12N 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.01.31
 Data decăderii din drepturi2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.02.2024