Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3140
(21)Numarul depozituluia 2006 0052
(22)Data depozitului2006.02.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; POPA Maria, MD; CEAPURIN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a desertului de fructe uscate cu miez de nucă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2007
F1, BOPI 09/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/06 (2006.01); A23L 1/36 (2006.01); A23L 1/08 (2006.01); A23B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.09.30
(47)Data eliberării brevetului2007.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.14
 Data decăderii din drepturi2012.02.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4771, 2007.05.14
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024