Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3256
(21)Numarul depozituluia 2006 0124
(22)Data depozitului2006.04.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; CLAPCO Steliana, MD; PAŞA Lilia, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; GHIŢU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Penicillium viride CNMN FD 04 P (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2007
F1, BOPI 02/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 13/00 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.02.28
(47)Data eliberării brevetului2007.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.13
 Data decăderii din drepturi2013.04.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.04.2024