Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3579
(21)Numarul depozituluia 2006 0132
(22)Data depozitului2006.05.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; ŢURCAN Ana, MD; POPOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a microfirelor semimetalice de bismut în izolaţie de sticlă de molibden
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2008
B1, BOPI 04/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 13/06 (2006.01); H01B 13/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.05.02
 Data decăderii din drepturi2011.05.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5520, 2007.06.01
Datele iniţiale:LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024