Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3297
(21)Numarul depozituluia 2006 0137
(22)Data depozitului2006.05.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; COJOCARI Angela, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; CEPOI Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2007
F1, BOPI 04/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.05.13
 Data decăderii din drepturi2011.05.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024