Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3414
(21)Numarul depozituluia 2006 0150
(22)Data depozitului2006.05.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANTONOVICI Anatol, MD; BALANUŢĂ Anatol, MD; MOGA Georgeta, MD; LAZAREV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de contactare a gazului cu un component lichid şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2008
F1, BOPI 10/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01F 3/04 (2006.01); B01F 5/00 (2006.01); B01F 13/00 (2006.01); B01J 8/16 (2006.01); B01J 8/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.10.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.05.31
 Data decăderii din drepturi2011.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.05.2024