Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3381
(21)Numarul depozituluia 2006 0162
(22)Data depozitului2006.06.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiILUŢA Ion, MD; GODOROJA Pavel, MD; RUDIC Valeriu, MD; LUPAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al parotiditei cronice la copii
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2008
F1, BOPI 08/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/05 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.06.19
 Data decăderii din drepturi2011.06.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

30.11.2023