Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3304
(21)Numarul depozituluia 2006 0165
(22)Data depozitului2006.06.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.10.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; USATÎI Marin, MD; CREPIS Oleg, MD; LEUCĂ Petru, MD; USATÎI Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de reproducere a somnului american
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2008
F1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.06.23
 Data decăderii din drepturi2012.06.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024