Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3496
(21)Numarul depozituluia 2006 0171
(22)Data depozitului2006.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.12.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAXIMUK Evghenii, MD; BOLOGA Mircea, MD; CONDRATENCO Serghei, MD; SPRÎNCEAN Elvira, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Electrolizor cu diafragmă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23J 1/20 (2006.01); A23C 9/144 (2006.01); B01D 61/42 (2006.01); C25C 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.06.29
 Data decăderii din drepturi2011.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.12.2022