Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3336
(21)Numarul depozituluia 2006 0186
(22)Data depozitului2006.07.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.07.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; POPOVICI Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a  uleiului de floarea-soarelui cu valoare biologică sporită
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2008
F1, BOPI 06/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23D 9/00 (2006.01); A23D 9/02 (2006.01); A23L 1/48 (2006.01); A23L 1/29 (2006.01); A23L 1/304 (2006.01); A23L 1/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.06.30
(47)Data eliberării brevetului2008.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.13
 Data decăderii din drepturi2013.07.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Contract de licentaNr. decizie: 1248
Data decizie: 2008.06.17
Nr. contract: 1189
Data. contract: 2008.06.17
Licenţa: exclusiva, nelimitata
Termenul de valabilitate: perioada de valabilitate a brevetului
Teritoriul de acţiune: Republica Moldova
Licenţiarul: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
Licenţiatul: SC "Multievo" SRL
_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024