Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3358
(21)Numarul depozituluia 2006 0188
(22)Data depozitului2006.07.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.08.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; PRISACARI Viorel, MD; DIZDARI Ana, MD; RUDIC Valeriu, MD; MUŞET Gheorghe, MD; SAVIN Angela, MD; PROCA Ludmila, MD; GONCIAR Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei12-Hidroperoxi-8a,12-epoxi-11-bishomodriman pentru utilizare în tratamentul afecţiunilor micotice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2008
F1, BOPI 07/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/327 (2006.01); C07B 41/14 (2006.01); C07C 409/20 (2006.01); C07D 307/92 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.14
 Data decăderii din drepturi2015.07.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:4701, 2007.05.11
Datele iniţiale:VLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; RUDIC Valeriu, MD; MUŞET Gheorghe, MD; SAVIN Angela, MD; GONCIAR Veaceslav, MD
Datele finale:VLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; PRISACARI Viorel, MD; DIZDARI Ana, MD; RUDIC Valeriu, MD; MUŞET Gheorghe, MD; SAVIN Angela, MD; PROCA Ludmila, MD; GONCIAR Veaceslav, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024