Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3252
(21)Numarul depozituluia 2006 0208
(22)Data depozitului2006.08.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.08.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAmestec uscat pentru tencuire
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2007
F1, BOPI 02/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 38/00 (2006.01); C04B 28/16 (2006.01); C04B 28/28 (2006.01); C04B 18/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.02.28
(47)Data eliberării brevetului2007.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.08.08
 Data decăderii din drepturi2016.08.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024