Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3311
(21)Numarul depozituluia 2006 0210
(22)Data depozitului2006.08.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.08.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMUNTEANU Andrei, MD; LUNCAŞU Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie şi tratament al helmintozelor la  cervide
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2008
F1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/4184 (2006.01); A23K 1/20 (2006.01); A23K 1/175 (2006.01); A61D 7/00 (2006.01); A61P 33/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.08.16
 Data decăderii din drepturi2011.08.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.05.2024