Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3308
(21)Numarul depozituluia 2006 0217
(22)Data depozitului2006.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGRIGORIEV Vladimir, MD; POSTOLACHI Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRIGORIEV Vladimir, MD; POSTOLACHI Alexandru, MD; ŞCERBATIUC Dumitru, MD; POSTOLACHI Ilarion, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGRIGORIEV Vladimir, MD; POSTOLACHI Alexandru, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnosticare a gradului de dereglare a corelaţiilor ocluzale ale dinţilor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2008
F1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 6/00 (2006.01); G01N 23/02 (2006.01); G01N 23/04 (2006.01); G01N 23/06 (2006.01); G01N 23/083 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.04
 Data decăderii din drepturi2017.09.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024