Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3294
(21)Numarul depozituluia 2006 0223
(22)Data depozitului2006.09.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; SENICOVSCAIA Irina, MD; BOINCEAN Boris, MD; BOGDEVICI Oleg, MD; TOMA Simion, MD; JALBĂ Vitalii, MD; GĂINĂ Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a unui îngrăşământ organo-mineral combinat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2007
F1, BOPI 04/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C05F 3/00 (2006.01); C05F 5/00 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); C01C 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.09.08
 Data decăderii din drepturi2011.09.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024