Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3577
(21)Numarul depozituluia 2006 0234
(22)Data depozitului2006.09.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD; COJOCARU Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de măsurare a componentelor impedanţei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.09.21
 Data decăderii din drepturi2011.09.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.05.2023