Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3300
(21)Numarul depozituluia 2006 0238
(22)Data depozitului2006.09.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMITIN Valentin, MD; TUMANOVA Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Primer oligonucleotidic pentru depistarea ARN-ului virusului hepatitei C
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 15/11 (2006.01); C12N 15/51 (2006.01); C07H 21/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.09.28
 Data decăderii din drepturi2011.09.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.03.2023