Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3360
(21)Numarul depozituluia 2006 0245
(22)Data depozitului2006.10.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.10.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petru, BY;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Igor, MD; CRASOCICO Petru, BY; JURAVLEOVA Ecaterina, BY; MIHAILOVA Iulia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petru, BY;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al enteritelor viruso-bacteriene la viţei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/20 (2006.01); A61K 38/01 (2006.01); A61K 47/02 (2006.01); A61K 35/64 (2006.01); A61K 39/395 (2006.01); A61P 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.18
 Data decăderii din drepturi2011.10.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.12.2022