Brevet valabil


(11)Numarul documentului3411
(21)Numarul depozituluia 2006 0258
(22)Data depozitului2006.11.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.12.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; OLIFERENCO Nicolai, MD; VASILIEV Nicolai, MD; CARANFIL Vitalii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Generator de aeroioni negativi
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2008
F1, BOPI 10/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 1/44 (2006.01); A61L 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.10.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

28.11.2023