Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3348
(21)Numarul depozituluia 2006 0266
(22)Data depozitului2006.11.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.11.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD; ŞAFRANSKY Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor de coroziune a oţelurilor în apă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2008
F1, BOPI 06/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/12 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01); C23F 11/16 (2006.01); C07C 337/06 (2006.01); C07C 229/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.06.30
(47)Data eliberării brevetului2008.02.29
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru, GULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.11.30
 Data decăderii din drepturi2011.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024