Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3404
(21)Numarul depozituluia 2006 0267
(22)Data depozitului2006.11.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.11.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNOVIŢCHI Ghenadie, MD; RUSU Emil, MD; CULIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a galatului de zinc nanostructurat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2008
F1, BOPI 09/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 29/26 (2006.01); C30B 28/04 (2006.01); C30B 29/24 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01); C01G 9/02 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.09.30
(47)Data eliberării brevetului2008.05.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.11.30
 Data decăderii din drepturi2011.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.04.2024