Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3347
(21)Numarul depozituluia 2006 0294
(22)Data depozitului2006.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.01.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; DUCA Gheorghe, MD; CEREMPEI Valerian, MD; SÎSOEVA Lilea, MD; MOLOTCOV Iurii, MD; RUSCHIH Denis, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a esterilor metilici din ulei de rapiţă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2008
F1, BOPI 06/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11C 3/10 (2006.01); C10L 1/02 (2006.01); C07C 67/02 (2006.01); B01F 3/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.06.30
(47)Data eliberării brevetului2008.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.12.26
 Data decăderii din drepturi2013.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

27.02.2024