Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3950
(21)Numarul depozituluia 2007 0006
(22)Data depozitului2007.01.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.01.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de identificare a obiectului electroconductor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 05/2010
B2, BOPI 07/2009
A, BOPI 09/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/46 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.07.31
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.01.12
 Data decăderii din drepturi2014.01.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.04.2024