Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3488
(21)Numarul depozituluia 2007 0009
(22)Data depozitului2007.01.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere electrolitică a hidrogenului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2008
F1, BOPI 01/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01); C25B 1/10 (2006.01); C25B 11/03 (2006.01); C25B 11/12 (2006.01); B01J 21/02 (2006.01); B01J 23/755 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.17
 Data decăderii din drepturi2012.01.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024