Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3412
(21)Numarul depozituluia 2007 0012
(22)Data depozitului2007.01.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; GĂINA Boris, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de denocivizare a sedimentelor cleioase din vinificaţie ce conţin albastru de Berlin
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A62D 3/30 (2007.01); A62D 3/35 (2007.01); A62D 3/36 (2007.01); A62D 3/38 (2007.01); A62D 101/20 (2007.01); B09B 3/00 (2006.01); C01C 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.10.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.17
 Data decăderii din drepturi2012.01.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.03.2023