Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3508
(21)Numarul depozituluia 2007 0033
(22)Data depozitului2007.02.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAZZOUZ Abdelkrim, CA; ASSAAD Elias, CA; SAJIN Tudor, MD; URSU Alina, RO; NISTOR Ileana Denisa, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; MIRON Neculai Doru, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a catalizatorului pentru epurarea apei de compuşi organici
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 21/16 (2006.01); B01J 37/34 (2006.01); B01J 38/74 (2006.01); B01J 39/08 (2006.01); C02F 1/36 (2006.01); C02F 1/42 (2006.01); C02F 1/74 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.05
 Data decăderii din drepturi2012.02.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

10.06.2023