Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3715
(21)Numarul depozituluia 2007 0034
(22)Data depozitului2007.02.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABASCIN Alexandru, MD; BRADOVSCHI Victor, MD; BRADOVSCAIA Natalia, MD; GORBAN Victor, MD; DIURICI Galina, MD; MARDARI Maria, MD; POGORLEŢCHII Alla, MD; URSU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(54)Titlul inventieiLinie mecanizată pentru producerea ouălor de insecte
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2009
F1, BOPI 10/2008
A, BOPI 08/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.07
 Data decăderii din drepturi2012.02.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024